Wersja 2.17, aktualizowana: 14.11.2019

Regulamin ogólny

1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin Ogólny (dalej - “Regulamin”) reguluje korzystanie z gier w kasynie internetowym PLAY FORTUNA (dalej - "Kasyno", "PLAY FORTUNA", "My"), prowadzonym na witrynie internetowej www.Play Fortuna Casino (dalej – “Strona”, "Witryna internetowa" lub “Witryna kasyna”), oraz pod innym adresem URL, należącymi do firmy GLOBONET LTD oraz/lub NETGLOBE SERVICES LIMITED. Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka Cookies, zasady kampanii reklamowych, zasady bonusów i ofert specjalnych, oraz każdy inny dokument opublikowany na Stronie, stanowią i regulują stosunek umowny między stronami: Graczem (dalej - “Gracz” lub “Ty”) a Kasynem.

1.2. Przed zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu prosimy o dokładne zapoznanie się z jego zapisami. Rekomendujemy również wydrukowanie niniejszego regulaminu na Twój własny użytek. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem w którymkolwiek punkcie, prosimy o nieakceptowanie Regulaminu oraz o nierejestrowanie osobistego konta gracza, oraz/lub o zaprzestanie korzystania z gier dostępnych na Stronie. Dalsze korzystanie z Witryny Kasyna oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na Stronie.

1.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla wszystkich platform i urządzeń, udostępniających gry Graczowi.

1.4. Aktualna wersja Regulaminu zawsze jest dostępna na stronie głównej Witryny. Kasyno zaleca okresowe sprawdzanie Regulaminu, abyś był pewien, że pamiętasz wszystkie jego postanowienia, zgadzasz się z nimi i je akceptujesz.

1.5. Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu i potwierdzeniu danych rejestracyjnych podczas rejestracji konta gracza na Stronie. Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz również, że przeczytałeś i zaakceptowałes również naszą Politykę Prywatności, która opisuje, w jaki sposób Kasyno będzie gromadzić, przetwarzać i udostępniać Twoje dane osobowe.

1.6. Tekst Regulaminu jest w języku angielskim, który ma moc prawną. Tłumaczenie Regulaminu na jakikolwiek inny język odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności między tekstem w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją językową, tekst Regulaminu w języku angielskim ma pierwszeństwo.

2. Strony i informacje licencyjne

2.1. Witryna jest obsługiwana przez NETGLOBE SERVICES LIMITED, spółkę działającą jako procesor płatności, zarejestrowaną na Cyprze pod numerem rejestracyjnym spółki НЕ 313864, z siedzibą pod adresem 79 Spyrou Kyprianou Avenue, Protopapas Building, 2. piętro, biuro 201, 3076 Limassol, Cypr.

2.2. Rząd Curaçao udzielił licencji gier nr 1668/JAZ spółce GLOBONET B.V., zarejestrowanej w Curaçao pod numerem rejestracyjnym spółki nr 146296, pod adresem Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curaçao.

3. Zmiana Regulaminu

3.1. Kasyno zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania poprawek, uzupełnień I/lub zmian w niniejszym Regulaminie, w celu zachowania zgodności z wymogami i przepisami aktualnie obowiązującego prawa. Kasyno zobowiązuje się do powiadomienia Gracza o zmianach dokonanych w czasie jego autoryzacji na Stronie, a Gracz zobowiązuje się do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie. Kontynuując korzystanie z Witryny, Gracz wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak również jego ostatnich modyfikacji.

3.2. Wszelkie aktualizacje, uzupełnienia I/lub zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na Witrynie. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z Regulaminem oraz zasadami poszczególnych gier i innymi informacjami, które będą dostępne i opublikowane na Stronie.

3.3. Jeżeli Gracz nie zgadza się ze zmianami poczynionymi w Regulaminie, wówczas ma prawo do zakończenia umowy z Kasynem, co oznacza zaprzestanie korzystania ze Strony i usunięcie konta gracza, zgodnie z Polityką Prywatności.

4. Wymogi prawne, wymogi dotyczące prania brudnych pieniędzy

4.1. Użytkownik ma prawo korzystać z usług świadczonych w ramach Witryny wyłącznie, gdy ma ukończone 18 lat, oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Akceptując niniejszy Regulamin, potwierdzasz, że posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończyłeś 18 rok życia, lub osiągnąłeś minimalny wiek uprawniający do korzystania z niniejszego Serwisu, zgodnie z prawem kraju, w którym rezydujesz i/lub żyjesz. Nieprzestrzeganie tych wymagań stanowi naruszenie Regulaminu. Kasyno zastrzega sobie prawo do zarządania okazania dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość oraz pełnoletniość. Kasyno ma prawo do ograniczenia lub odmowy Graczowi korzystania z usług oferowanych przez Kasyno, do czasu przedstawienia wystarczających dowodów potwierdzających jego wiek i tożsamość.

4.2. W niektórych jurysdykcjach hazard internetowy może być nielegalny. Gracz rozumie i akceptuje fakt, że Kasyno nie jest w stanie udzielić konsultacji prawnych ani gwarancji, dotyczących zasadności korzystania przez Gracza z usług Kasyna. Kasyno nie twierdzi, że oferowane przez nie usługi są zgodne z jurysdykcją, pod którą podlega Gracz. Gracz korzysta z usług oferowanych przez Kasyno według własnego uznania i wyboru, biorąc na siebie ryzyko i odpowiedzialność za to, czy korzystanie z usług Kasyna jest zgodne z prawem i jurysdykcją, pod które podlega Gracz.

4.3. Nie jest intencją Kasyna świadczenie usług Graczowi, dla którego korzystanie z usług kolidowałoby z jurysdykcją, pod którą podlega. Gracz potwierdza, gwarantuje i zgadza się, że korzystanie z usług Kasyna pozostaje w zgodzie z aktualnymi przepisami jego jurysdykcji. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne bądź nieautoryzowane korzystanie przez Gracza z usług oferowanych przez Kasyno.

4.4. Kasyno zabrania rejestracji konta gracza oraz/lub dokonywania jakichkolwiek czynności finansowych w Kasynie graczom, którzy są obywatelami, rezydentami i/lub mieszkają w niżej wymienionych krajach (dalej - “Zakazane Kraje”):

 • Afganistan, Albania, Algieria, Arabia Saudyjska, Australia;
 • Bahrajn, bazy i terytoria wojskowe, Belgia, Belize, Bhutan, Bonaire,Brunei, Bułgaria;
 • Chiny, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra;
 • Dania;
 • Egipt, Etiopia;
 • Finlandia, Francja;
 • Guam, Gujana;
 • Francuska;
 • Hiszpania, Holandia
 • Indonezja;
 • Irak, Iran, Izrael;
 • Japonia;
 • Kambodża, Katar, Kolumbia, Krym, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt;
 • Liban, Libia, Łotwa;
 • Mali, Malta, Mauretania;
 • Nepal, Norwegia, Nowa Zelandia;
 • Oman;
 • Pakistan, Panama;
 • Rumunia, Republika Czeska, RPA;
 • Saba, Singapur, Somalia, Sri lanka, Stany Zjednoczone Ameryki i terytoria podległe, Sudan, Syria, Szwecja;
 • Tajlandia, Trinidad, Turcja, Turkmenistan;
 • Ukraina;
 • Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wyspy;
 • Falklandzkie;
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ponadto, nie ograniczając się do powyższego, dostęp do Strony Kasyna może być zablokowany z pewnych terytoriów.

4.5. Dostawcy gier, według własnego uznania, mogą ustalić swoją własną listę Krajów Zakazanych i ograniczyć dostęp Gracza do ich gier. Zasady gier są składnikiem niniejszego Regulaminu i Gracz zobowiązany jest ich przestrzegać.

4.6. Lista Krajów Zakazanych nie jest wyczerpująca ani ostateczna. Kasyno zastrzega sobie prawo do aktualizowania powyższej listy krajów bez wcześniejszego uprzedzenia.

4.7. Korzystanie przez Gracza z VPN, proxy lub innych usług służących do podmiany lub ukrycia rzeczywistego adresu IP, w celu uzyskania dostępu do Strony Kasyna i/lub Gier, jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i jest surowo zabronione.

4.8. Gracz potwierdza, że środki pieniężne zdeponowane na koncie gracza nie mają przestępczego, i/lub nielegalnego, i/lub zabronionego pochodzenia, a Gracz jest ich prawowitym właścicielem. Ponadto, Gracz zapewnia, że wszystkie informacje przekazane Kasynu podczas procesu rejestracji I/lub w późniejszym czasie, są prawdziwe, poprawne, aktualne oraz w pełni odpowiadają nazwisku (nazwiskom) na płatniczej karcie kredytowej/debetowej, lub innym kontom płatniczym, używanym do deponowania i/lub wypłacania środków z konta Gracza.

4.9. Kasyno zachowuje prawo do anulowania rejestracji, do czasowego lub stałego zablokowania konta Gracza, do zamrożenia wszystkich funduszy, do zawieszenia lub anulowania wszystkich wypłat lub wygranych, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Gracz angażował się w nieuczciwe działania, które moga obejmować, ale nie są ograniczone, do:

4.9.1. wykorzystanie skradzionych, sklonowanych, sfałszowanych lub w inny sposób nielegalnie uzyskanych danych karty kredytowej lub debetowej, lub danych konta;

4.9.2. chip dumping;

4.9.3. fałszowanie jakichkolwiek danych dostarczonych przez Gracza;

4.9.4. przystąpienie lub próba przystąpienia do zmowy z innym graczem (lub graczami), i/lub jej zamiar, pośrednio lub bezpośrednio, udział w jakimkolwiek systemie zmowy w celu popełniania czynów, mogących prowadzić do naruszenia niniejszego Regulaminu;

4.9.5. posługiwanie się dokumentami podrobionymi, skradzionymi lub w inny sposób niewiarygodnymi;

4.9.6. posługiwanie się automatycznymi graczami (“boty”), złośliwym oprogramowaniem i/lub wykorzystywanie luk w oprogramowaniu Witryny;

4.9.7. korzystanie z VPN, proxy lub jakichkolwiek innych usług, mających na celu ukrycie rzeczywistego adresu IP.

4.10. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Gracza, będące rezultatem zmowy, nieuczciwych działań i/lub nielegalnych transakcji.

4.11. Gracz zgadza się, że korzysta z usług Kasyna wyłącznie z własnej woli, na podstawie własnej decyzji i na własne ryzyko, i zgadza się nie wysuwać reklamacji wobec Kasyna w związku ze swoimi stratami, szkodami i/lub błędami, jakie mogę wyniknąć w związku z korzystaniem z usług Kasyna.

4.12. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Gracza lub osobę trzecią z powodu nieprawidłowego działania narzędzi informatycznych spowodowanego atakami, wirusami lub innymi szkodliwymi materiałami, korzystania z Witryny i/lub pobierania materiałów publikowanych na Stronie i/lub otwierania jakichkolwiek linków, które znajdują się na stronie internetowej Kasyna.

4.13. Gracz w pełni rozumie ogólne zasady, metody oraz procedury świadczenia usług i gier w Internecie. Kasyno może również podjąć inne działania, które uzna za właściwe, aby stworzyć uczciwe i zrównoważone środowisko gry. Gracz rozumie, że jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności dokonywanych zakładów i gier, zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji Kasyna.

4.14. Gracz ponosi pełną odpowiedzialnosć za opłacenie wszystkich podatków i opłat, jak również za niezależne przekazywanie właściwym organom sprawozdań, wymaganych w związku z wygranymi osiągniętymi w wyniku korzystania z usług Kasyna.

4.15. Gracz zobowiązany jest do korzystania z Witryny Kasyna wyłącznie w celach prywatnych i rozrywkowych. Gracz nie może korzystać z Witryny w celach komercyjnych. Gracz nie może również przekazywać informacji na temat swojego konta stronom trzecim, w celu umożliwienia logowania i/lub uzyskania w inny sposób dostępu do osobistego konta Gracza.

4.16. Zabronione jest używanie agresywnego lub obraźliwego sposobu komunikacji, korzystania z wulgaryzmów i gróźb, jak również wszelkich upokarzających działań w stosunku do innych graczy lub pracowników Kasyna.

4.17. Gracz nie ma prawa przesyłać na Stronę informacji w taki dużej ilości, która mogłaby spowodować awarię w funkcjonowaniu Witryny Kasyna. Ponadto Gracz nie może prowadzić żadnych innych działań, które mogłyby wpływać na działanie Witryny. Wszelkie masowe przesyłanie informacji lub “spam” jest surowo zabronione. Zabronione jest zakłócanie, zniekształcanie, usuwanie lub inna zmiana informacji zamieszczonych na Stronie.

4.18. Gracz zgadza się nie włamywać, nie podejmować prób włamania się i/ani nie uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do Strony, omijając systemy bezpieczeństwa Kasyna. Jeżeli Kasyno będzie miało powód, by podejrzewać Gracza o próbę włamania, uzyskania dostępu lub innego nieautoryzowanego ominięcia systemu bezpieczeństwa Kasyna lub ingerencji w jego oprogramowanie, Gracz zostanie poproszony o zaprzestanie takich działań. Kasyno zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Gracza do czasu zakończenia dochodzenia, jak również do poinformowania właściwych organów i organizacji o działaniach gracza.

4.19. Kasyno ma prawo do sprawdzenia i/lub audytu zakładów postawionych przez Gracza. Jeśli podczas audytu okaże się, że Gracz wziął udział w nieuczciwych działaniach lub jakimkolwiek innym rodzaju działalności mającej na celu wykorzystanie luk w zabezpieczeniach Strony Internetowej Kasyna, Kasyno może zdecydować o ograniczeniu dostępu Gracza do jego konta, ograniczyć możliwość stawiania zakładów, a także czasowo lub na stałe zablokować konto Gracza. Decyzja o możliwości wypłaty środków z konta Gracza jest podejmowana przez Kasyno jednostronnie i ostatecznie.

4.20. kasyno nie jest instytucją finansową.

5. Rejestracja na Stronie

5.1. W celu uzyskania dostępu do gier, Gracz musi zarejestrować się na Stronie Kasyna, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, wraz z innymi niezbędnymi danymi osobowymi (zgodnie z naszą Polityką Prywatności), wybierając również nazwę użytkownika i hasło, które będą później używane do logowania się do systemu i konta Gracza. Gracz musi podać dane, o których mowa w naszej Polityce Prywatności. Wszystkie dane osobiste dotyczące Gracza, gromadzone przez Kasyno w trakcie procesu rejestracji lub w czasie korzystania przez Gracza z usług kasyna, będą rejestrowane i wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z naszą Polityką Prywatności.

5.2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać (zgodnie z naszą Polityką Prywatności) od momentu zarejestrowania w naszej Witrynie. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne (np. wymogi licencyjne i rozporządzenie w sprawie przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy) Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będziesz zarejestrowany w Kasynie, lub tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa i/lub inne wymogi licencyjne (np. minimum 5 lat po usunięcia konta Gracza).

5.3. Możemy udostępniać dane osobowe, podane podczas procesu rejestracji lub później, stronom trzecim, dostarczającym swoje usługi dla Kasyna. Jednakże te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko w tych celach, które określi Kasyno w ramach niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Zgadzając się z niniejszym Regulaminem i korzystając z Witryny, tym samym zgadzasz się z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i powiązanymi z nimi przepisami dla udostępniania i przekazywania niezbędnych danych osobowych zewnętrznym stronom trzecim.

5.4. Na Stronie Kasyna może zostać zarejestrowane tylko jedno 1 (jedno) konto dla jednego Gracza, adresu IP, adresu pocztowego, komputera lub innego urządzenia.

5.5. Podczas rejestracji w Kasynie gracz zobowiązuje się do przekazywania wiarygodnych i prawdziwych informacji o sobie. Aby potwierdzić informacje podane przez Gracza, Kasyno ma prawo zażądać weryfikacji w dowolnym momencie, prosząc Gracza o dostarczenie odpowiednich dokumentów tożsamości (w tym między innymi kopii/zdjęcia dowodu osobistego gracza / paszportu / lub dowolna używanej karty płatniczej). W przypadku, gdy Gracz nie dostarczy wymaganych kopii/zdjęć dokumentów tożsamości wymaganych przez Kasyno, dostarczone informacje zostaną uznane za niezweryfikowane/fałszywe. Stanowi to naruszenie niniejszego regulaminu i może być interpretowane przez Kasyno jako działanie niezgodne z prawem.

5.6. Gracz potwierdza, że podczas rejestracji na stronie internetowej Kasyna przedstawił dokładne, kompletne i prawdziwe informacje na swój temat, a w przypadku jakichkolwiek zmian, zobowiązuje się do aktualizacji i poprawek niniejszych informacji. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować zablokowaniem konta Gracza.

5.7. Duplikowanie konta gracza. Zabronione jest duplikowanie konta gracza. Ponowna rejestracja konta gracza jest dozwolona wyłącznie za zgodą Kasyna w przypadku utraty danych niezbędnych do uzyskania dostępu do aktywnego konta Gracza, lub z jakiegokolwiek innego powodu, o którym Gracz musi niezwłocznie powiadomić Kasyno. W przypadku ponownej rejestracji lub próby ponownej rejestracji, Kasyno ma prawo zablokować lub zamknąć wszystkie lub jakiekolwiek konta zarejestrowane na nazwisko Gracza. Kasyno, wedle własnego uznania, może unieważnić wszystkie zakłady postawione na zduplikowanym koncie gracza. W przypadku, gdy kasyno zdecyduje się zezwolić Graczowi na dalsze korzystanie z Serwisu, zduplikowane konta zostaną scalone w ten sposób, że Gracz będzie miał tylko jedno (1) aktywne konto, na które zostaną przetransferowane środki zgromadzone przez Gracza na zduplikowanych kontach.

5.8. Decyzja o zwrocie środków, które mogą znajdować się na bonusowym lub realnym saldzie zduplikowanego konta, należy wyłącznie do Kasyna i jest ostateczna.

5.9. Kasyno nie akceptuje próśb o zwrot środków ani/lub pierwszych depozytów ze zduplikowanych kont, jeżeli zostały one otwarte wyłącznie w celu otrzymania bonusu i/lub innych ofert promocyjnych Kasyna. Ponadto, jeżeli Kasyno ustali, że zduplikowane konto zostało założone z zamiarem oszukania Kasyna, pierwsze depozyty nie zostaną zwrócone Graczowi.

5.10. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, Witryna Kasyna nie zezwala na rejestrację kont gracza podmiotom prawnym.

6. Autentyczność identyfikacji gracza

6.1. Zgadzając się z Regulaminem, Gracz przyznaje Kasynu prawo do okresowego sprawdzania tożsamości i danych kontaktowych Gracza, zarówno na podstawie decyzji Kasyna, jak i na żądania strony trzeciej (np. organu regulacyjnego).

6.2. W trakcie weryfkacji, Kasyno może wstrzymać wypłatę funduszy Gracza z jego konta gracza.

6.3. W przypadku, gdy Gracz podał informacje fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd i/lub w inny sposób niekompletne lub nie poparte dokumentami wymaganymi przez Kasyno, wówczas działania Gracza uważa się za naruszenie niniejszego Regulaminu i można je interpretować jako działania nieuczciwe.

7. Nazwa, hasło i bezpieczeństwo

7.1. Po zarejestrowaniu konta gracza, Gracz nie powinien ujawniać swoich danych żadnej osobie trzeciej, jak również swojego loginu i hasła do konta gracza na stronie internetowej Kasyna.

7.2. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta gracza i hasła, jak również za wszystkie transakcje dokonywane na swoim koncie gracza. Ponadto Gracz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez niego na skutek nieautoryzowanych działań osób trzecich.

7.3. Akceptując niniejszy Regulamin, Gracz zgadza się, że musi niezwłocznie zawiadomić Kasyno o każdym nieautoryzowanym dostępie do jego konta i/lub o każdym naruszeniu bezpieczeństwa. Na żądanie Kasyna Gracz zgadza się dostarczyc dowody na nieautoryzowany dostęp do jego konta. Kasyno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Gracza z powodu niewłaściwego użycia nazwy użytkownika (loginu) i hasła do konta gry przez osobę trzecią lub nieautoryzowanego dostępu do konta, niezależnie od tego, czy został on przez niego autoryzowany, czy miał miejsce bez wiedzy Gracza.

8. Wpłaty, zasilenie konta i wypłata pieniędzy z konta

8.1. Aby zagrać na prawdziwe pieniądze, musisz umieścić pieniądze na swoim koncie gracza.

8.2. Depozytu pieniędzy możesz dokonywać tylko z konta, systemu i/lub kart płatniczych zarejestrowanych wyłącznie na Twoje nazwisko. Kasyno zastrzega sobie prawo do zabronienia użycia karty (kart) wydanych na firmę. Jeśli Kasyno stwierdzi naruszenie tych zasad, wszystkie wygrane zostaną zwrócone do Kasyna. Graczowi nie wolno przekazywać pieniędzy na konta innych graczy, jak również otrzymywać środków na swoje konto z kont innych graczy. Konta gry nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Graczowi nie wolno sprzedawać, kupować ani w żaden inny sposób handlować swoim kontem lub kontem gry innego Gracza.

8.3. Nie akceptujemy wpłat dokonanych przy użyciu fizycznej gotówki. Mamy prawo do korzystania z usług finansowych stron trzecich i/lub organizacji podczas przetwarzania Twoich płatności, jak i wypłat środków dla Ciebie.

8.4. Jesteś zobowiązany, aby nie rezygnować z poprzednich transakcji oraz żaden sposób ich nie anulować. Jednakże w takim przypadku jesteś zobowiązany do pokrycia kosztów finansowych Kasyna za utracone płatności, włączając w to opłaty prowizyjne za usługi finansowe.

8.5. W przypadku oszukańczych lub podejrzanych płatności gotówkowych, w tym naruszeń, takich jak użycie skradzionych kart płatniczych innej osoby, podawanie fałszywych informacji, oraz wszelkie działania mające na celu anulowanie płatności, Kasyno zachowuje prawo do zastosowania sankcji określonych w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Mamy prawo poinformować odpowiednie władze i/lub organizacje o wszelkich podejrzeniach oszustwa płatniczego lub innych nielegalnych działaniach. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie kart kredytowych.

8.6. W każdej chwili możemy wykorzystać środki z Twojego salda, aby wypłacić rekompensaty w imieniu Kasyna za Twoje nielegalne działania.

8.7. Wszystkie depozyty Graczy dokonywane są na rzecz GLOBONET B.V., firmy posiadającej licencję, za pośrednictwem NETGLOBE SERVICES LIMITED, firmy zarządzającej witryną internetową. Wypłaty wygranych są dokonywane wyłącznie na osobiste konto Gracza za pośrednictwem określonego systemu płatności.

8.8. W przypadku, gdy waluta płatności nie jest zgodna z walutą konta Gracza, kredytowanie (lub obciążenie) środków odbywa się według wewnętrznego kursu wymiany obowiązującego w Kasynie. Kasyno nie narzuca żadnej prowizji przy przeliczaniu walut; wartości kursów są identyczne podczas wymiany w obie strony. Aktualne kursy wymiany są wyświetlane w kasjerze Kasyna. Niektóre metody płatności obejmują wewnętrzną konwersję funduszy Gracza, w przypadku gdy waluta faktury nie odpowiada faktycznej walucie płatności. W takim przypadku środki Gracza są konwertowane według wewnętrznej stopy określonej metody płatności i/lub usługi finansowej.

8.9. Kasyno zachowuje sobie prawo do naliczenia prowizji, w przypadku gdy Gracz dokonuje płątności za pośrednictwem jednego systemu płatniczego na inny. W przypadku pobrania takiej prowizji jej stawka zostanie wyświetlona w kasjerze Kasyna. Podobnie prowizja może zostać pobrana z kwoty płatności podczas wypłaty na rzecz Gracza.

8.10. W Kasynie obowiązują limity kwot możliwych do jednorazowej wypłaty przez Gracza, zależą one od waluty konta Gracza oraz jego statusu Gracza. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o aktualnych limitach wypłat wygranych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania od czasu do czasu różnych limitów wygranych.

Waluta:
StatusLimit dzienny USD
New3000
Silver3000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusLimit dzienny EUR
New3000
Silver3000
Gold3000
Vip5000
Platinum7500
StatusLimit dzienny RUB
New200000
Silver200000
Gold200000
Vip330000
Platinum500000
StatusLimit dzienny UAH
New84000
Silver84000
Gold84000
Vip140000
Platinum210000
StatusLimit dzienny PLN
New11250
Silver11250
Gold11250
Vip18750
Platinum28100
StatusLimit dzienny BRL
New12000
Silver12000
Gold12000
Vip20000
Platinum30000

8.11. W celu przeprowadzenia pomyślnej płatności w okresie od 20 minut do 2 godzin należy spełnić następujące wymagania zgodnie z zasadami kasyna:

8.11.1. Konto Gracza i/lub jego metody płatności powinny być zweryfikowane lub znajdować się w stanie, który nie wymaga dalszej weryfikacji. Ostateczną decyzję o statusie weryfikacji podejmuje dział finansowy kasyna.

8.11.2. Adres e-mail Gracza musi być zweryfikowany (instrukcje weryfikacji dostepne są na koncie osobistym Gracza).

8.11.3. Wniosek o wypłatę środków z konta Gracza musi zostać przesłany tą samą metodą i na to samo konto rozliczeniowe, z którego dokonano depozytu. Kasyno zastrzega soie prawo do odmowy wypłaty środków na konto, z którego nie dokonano żadnych depozytów. Kasyno zastrzega sobie prawo do wypłaty środków jakąkolwiek metodą płatności, przy pomocy której Gracz dokonywał wcześniej depozytów, jednocześnie Kasyno jest zobowiązane do powiadomienia Gracza o zmianie metody płatności. Jednocześnie Kasyno ma prawo zaoferować Graczowi alternatywny sposób wypłaty wygranej w przypadku, gdy wszelkie metody depozytu są niedostępne z powodów technicznych lub restrykcji finansowych. Jeżeli Gracz nie wyrazi zgody na alternatywną metodę wypłaty, wówczas czas rozpatrywania jego wniosku wydłuży się do momentu, aż płatność zostanie cofnięta lub wniosek zostanie anulowany (wedle życzenia Gracza).

8.11.4. Kwota zakładów dokonanych przez Gracza musi przekroczyć trzykrotność (3) kwoty jego depozytów, dokonanych od czasu wyzerowania salda na koncie gracza. Jeżeli Gracz odmówi dokonania zakładów na wymagana kwotę, wówczas Kasyno ma prawo pobrania prowizji w wysokości 10% wypłacanych środków, a także anulowania wygranych z bonusów, darmowych spinów i przyznanych punktów.

8.12. Po wysłaniu przez gracza żądania wypłaty, wypłata otrzymuje status „Oczekująca”. W takim przypadku żądana kwota zostanie natychmiast usunięta z salda i zatrzymana do momentu przetworzenia żądania. Rzeczywista płatność następuje natychmiast po dokonaniu płatności przez Dział Finansowy Kasyna. W takim przypadku żądanie otrzymuje status «Pomyślne».

8.13. W trakcie tego okresu gracz może anulować żądanie i odzyskać pieniądze z powrotem na saldo w sekcji «Historia płatności».

8.14. W przypadku, gdy kwota żądana przez Gracza przekroczy limity systemu płatności lub status Gracza, wypłata zostanie automatycznie podzielona na kilka wniosków.

9. BLOKOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONTA

9.1 Blokowanie konta - ograniczenie dostępu Gracza do jego konta, z inicjatywy Gracza na jego osobistą prośbę do Kasyna lub z inicjatywy Kasyna, którego czas trwania i podstawę określa niniejszy Regulamin.

9.2 Zamknięcie konta (usunięcie) - całkowite zamknięcie konta gracza po upływie okresu blokowania konta gracza.

9.3 Gracz może w dowolnym momencie zablokować swoje konto. Aby to zrobić, gracz musi powiadomić kasyno, wysyłając wiadomość e-mail ze swojego zarejestrowanego adresu e-mail na adres email lub za pośrednictwem czatu.

Gracz musi zrozumieć, że nawet jeśli zablokowanie konta zostanie uznane przez niego również jako żądanie usunięcia jego danych osobowych, Kasyno będzie nadal przechowywać jego dane osobowe przez następujące okresy:

 • 5 lat od daty ostatniej transakcji finansowej na koncie Gracza;
 • w ciągu 1 miesiąca, jeśli na koncie gracza nie dokonano żadnych transakcji finansowych.

9.4 Po zamknięciu konta gracza kasyno nie zwraca środków, które znajdowały się na koncie gracza w momencie zamknięcia konta. Żadne inne środki (na przykład bonusy, darmowe spiny itp.) nie zostaną przyznane Graczowi ani wypłacone w żaden sposób, chyba że administracja Kasyna zdecyduje inaczej.

9.5 W przypadku zablokowania/zamknięcia konta decyzją Kasyna, Gracz ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych na odwołanie się od takiej decyzji w sposób określony w Punkcie 21 niniejszego Regulaminu.

9,6 Kasyno może natychmiast zablokować konto Gracza bez uprzedniego powiadomienia, jeśli:

 • administracja kasyna według własnego uznania postanowiła zaprzestać świadczenia usług w ogóle lub na rzecz określonego gracza;
 • Konto Gracza jest w jakikolwiek sposób powiązane z innym kontem lub profilem gry, który został zamknięty lub zablokowany;
 • Gracz próbuje zhakować system lub uczestniczyć w zmowie;
 • Gracz zakłóca lub próbuje manipulować oprogramowaniem;
 • Gracz wykorzystuje swoje konto do nielegalnych celów;
 • Gracz publikuje zniesławiające lub obraźliwe informacje o Kasynie w Internecie;
 • w przypadku naruszenia przez gracza niniejszego Regulaminu;
 • po otrzymaniu prośby Gracza o usunięcie jego danych osobowych.

10. Polityka bonusów

10.1. Aby zachęcić Graczy, Kasyno może oferować Graczom bonusy (od depozytu i bez depozytu), darmowe spiny, punkty, turnieje, loterie i inne rodzaje bonusów.

10.2. Wypłata, warunki obrotu oraz korzystanie z bonusów i inych typów promocji są opisane w rozdziale 10 niniejszego Regulaminu. Niektóre rodzaje nieregularnych bonusów mogą podlegać swoim własnym zasadom dotyczącym udziału i użycia, i w przypadku wszelkich rozbieżności między niniejszym Regulaminem a zasadami udziału i użycia bonusu, dodatkowe zasady udziału i użycia bonusu maja pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami określonymi poniżej w niniejszym rozdziale 10.

10.3. Jeden Gracz może wziąć udział w promocjach bonusowych oferowanych przez Kasyno korzystając wyłącznie z jednego (1) konta Gracza.

10.4. Statusy Gracza pozwalają aktywnym Graczom na otrzymywanie dodatkowych bonusów. Po dokonaniu rejestracji wszyscy Gracze otrzymują status “Nowy”. Jednakże, po dokonaniu kolejnych wpłat, status Gracza jest aktualizowany i zwiększa się w oparciu o wzrost kwoty depozytów dokonanych w ciągu ostatnich 30 (trzydziestu) dni. Poniżej znajduje się tabela zmian statusu Gracza w zależności od kwot depozytów:

Status Wysokość miesięcznych depozytów
Silver 250$ lub równowartość
Gold 1 000$ lub równowartość
VIP 2 500$ lub równowartość
Platinum 5 000$ lub równowartość

10.5. Status gracza jest aktualizowany po każdym kolejnym depozycie. Jeżeli Gracz, po 30 (trzydziestu) dniach od daty ostatniej aktualizacji statusu dokonał depozytów na kwotę niewystarczającą do utrzymania obecnego statusu, wówczas jego status zostanie obniżony. Kasyno ma prawo obniżyć status Gracza (i w związku z tym również anulować wszystkie przywileje należne temu statusowi) w przypadku, gdy aktywność Gracza w czasie uzyskiwania wyższego statusu wyglądała na sztuczną. Przykładowo - wielokrotne wypłaty środków z zamiarem późniejszego depozytu, nieadekwatna aktywnośc Gracza po dokonaniu depozytu, itd. Po obniżeniu statusu Gracz ma prawo uzyskać status wyższy, udowadniając zdrowe podejście do aktywności gracza.

10.6. Statusy Gracza wpływają na szereg parametrów polityki bonusów, szczegóły przedstawiono poniżej:

Status New Silver Gold VIP Platinum
Zwrot tygodniowy Tak Tak Tak Tak Tak
Współczynnik obliczania punktów 1 1 1.05 1.05 1.10
Obrót bonusów x45 x40 x35 x35 x30
Udział w promocjach i loteriach Nie Nie Tak Tak Tak
Darmowy udział w specjalnych turniejach Nie Nie Nie Tak Tak
Osobisty menedżer Nie Nie Nie Nie Tak

10.7. Naliczone bonusy trafiają na specjalne konto bonusowe. Środki bonusowe nie mogą być wykorzystane do gry, dopóki nie zostaną w pełni obrócone i zanim trafią na konto z prawdziwymi pieniędzmi Gracza. Aby przelać środki z konta bonusowego na konto z prawdziwymi pieniędzmi Gracza, należy postawić odpowiednią liczbę zakładów, które stanowią wielokrotność kwoty przyznanego bonusu.

Przykładowo, gracz otrzymał bonus w wysokości 20€, z wymogiem obrotu środków bonusowych x25. W takim wypadku aby uwolnić bonus, Gracz musi postawić kwotę 20€ x 25 = 500€. Dopóki Gracz nie dokona zakładów na wymaganą kwotę, pełna kwota bonusu pozostaje na koncie bonusowym.

10.8. Do uwolnienia bonusu mogą być wykorzystane wyłącznie środki z konta z prawdziwymi pieniędzmi, środki bonusowe z konta bonusowego nie mogą być użyte do tego celu.

10.9. Uwalnianie bonusów następuje w kolejności, w jakiej bonusy trafiały na konto bonusowe. Oznacza to, że najpierw uwolniony zostanie bonus przyznany jako pierwszy, następnie kolejny i tak dalej. Każdy bonus ma ustalony okres ważności 30 (trzydziestu) dni od daty przyznania.

10.10. W niżej wymienionych grach tylko 5% kwoty zakładu trafia do offsetu podczas uwalniania bonusu, a przy naliczaniu punktów - tylko 20%:

 • Rouletka;
 • Black Jack;
 • Punto blanco (Bakarat);
 • Craps (kości);
 • Покер;
 • VideoПокер.

10.11. W niżej wymienionych grach tylko 5% kwoty zakładu trafia do offsetu podczas uwalniania bonusu, a przy naliczaniu punktów - tylko 1%:

 • Castle Builder;
 • Forsaken Kingdom;
 • Jekyll and Hyde;
 • Scrooge;
 • Tomb Raider 2;
 • Big Bang™;
 • Blood Suckers™;
 • Robin Hood Shifting Riches;
 • The Wish Master™.

10.12. Jeżeli Gracz odmawia przyjęcia bonusu – może to uczynić kontaktując się z działem obsługi pod adresem email. W wypadku anulowania bonusu, bonus zostanie całkowicie odpisany z konta bonusowego, a obrót bonusem – anulowany. To samo dzieje się, gdy mija termin ważności bonusu – bonus zostaje odpisany z konta, obrót anulowany. Anulowane bonusy nie podlegają zwrotowi.

10.13. Bonusy oferowane przez Kasyno podzielone są na 2 (dwie) kategorie: bonusy od depozytu i bonusy bez depozytu. Bonusy od depozytu są obliczane jako nagroda za dokonane depozyty i, zazwyczaj, ich wysokość zależy od kwoty depozytów. Bonusy bez depozytu są przyznawane bez związku z jakąkolwiek akcją ze strony Gracza, zgodnie z warunkami uczestnictwa i korzystania z danej promocji.

10.14. W Kasynie dla wszystkich nowych Graczy dostępny jest stały bonus od pierwszego depozytu w wysokości 100%. Bonus od pierwszego depozytu dotyczy wyłącznie pierwszego depozytu Gracza, jest równy 100% kwoty pierwszej wpłaty Gracza. Maksymalna kwota bonusu za pierwszy depozyt wynosi 500$ lub ekwiwalent w innej walucie. Minimalna kwota depozytu upowazniającego do odebrania bonusu wynosi 10$ lub ekwiwalent w innej walucie. Współczynnik obrotu dla uwolnienia bonusu wynosi x45. Ponadto kasyno regularnie wprowadza specjalne oferty bonusowe za kolejne depozyty; szczegółowe informacje na temat takich promocji są zamieszczane na stronie internetowej Kasyna, wysyłane do gracza pocztą e-mail, poprzez feedback oraz w specjalnej sekcji “Promocje i bonusy” w profilu Gracza. Współczynnik obrotu tego typu bonusów wynosi od x45 do x30, w zależności od statusu Gracza (patrz rozdział 9.2 niniejszego Regulaminu).

10.15. Darmowe obroty (dalej - “Darmowe spiny”) to specjalny rodzaj przyznawanego bonusu, dający graczowi możliwośc dokonania kilku obrotów na niektórych automatach - za darmo, czyli bez konieczności korzystania ze środków zgromadzonych na koncie z prawdziwymi pieniędzmi. Przyznane darmowe spiny charakteryzują się 3 parametrami – grą, w której możemy wykorzystać darmowe spiny, liczbą darmowych rund oraz wysokością zakładu w każdej rundzie.

10.16. Jeżeli darmowe spiny zostana przyznane w ramach promocji związanej z depozytem, a wygrane są dopisywane natychmiast do konta z prawdziwymi pieniędzmi, wówczas aby móc wypłacić te wygrane, musisz wpłacić 10 (dziesięć) razy wyższą kwotę od kwoty depozytu, dzięki któremu zostały przyznane darmowe spiny. Cała wygrana kwota może zostać wykorzystana do stawiania zakładów.

10.17. Jeśli darmowe spiny zostały przyznane jako bonus bez depozytu, lub jako bonus za depozyt ale z bonusem dopisanym do konta bonusowego, wówczas do takich wygranych mają zastosowanie zwykłe zasady obrotu bonusem, opisane w punkcie 9.7 niniejszego Regulaminu.

10.18. Punkty są specjalną promocją dla aktywnych graczy Kasyna. Za każdy zakład postawiony przy użyciu prawdziwych pieniędzy, Gracz otrzymuje punkty według przelicznika 1$ = 1 punkt. Zaokrąglanie ułamkowych wartości punktów w trakcie ich przyznawania odbywa się z dokładnością do 0.01. Gracze ze statusem powyżej “Srebrnego” otrzymują dodatkowy procent podczas gromadzenia punktów, zgodnie z poniższą tabelą:

Status Dodatkowe punkty procentowe
Gold 5%
VIP 5%
Platinum 10%

10.19. Po uzbieraniu 1000 lub więcej punktów, Gracz ma możliwość wymiany punktów na prawdziwe pieniądze. Jeżeli Gracz wymienia część punktów zgromadzonych na swoim koncie, wymiana następuje po kursie 1000 punktów – 1$ (lub ekwiwalent w innej walucie). Jeżeli Gracz wymienia wszystkie swoje punkty, współczynnik wymiany zależy od poziomu Gracza i liczby zgromadzonych punktów. Odpowiednie współczynniki wymiany przedstawione są w poniższej tabeli:

Punkty Przelicznik wymiany Poziom
0 0 Przybysz
1 000 1 000 Pierwszorazowy
5 000 975* Junior
10 000 950* Amator
20 000 925* Aktywny gracz
50 000 900* Ekspert
100 000 800* Profesjonalny
200 000 700* Master
500 000 600* Renomowany gracz
1 000 000 500* Mędrzec

10.20. W przypadku braku aktywności Gracza w ciagu 365 dni kalendarzowych (dokonanie depozytu, stawianie zakładów, itp.), wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty zostają automatycznie anulowane.

10.21. Bonus Cashback to naliczany co tydzień częściowy zwrot pieniędzy przegranych przez Gracza. Bonus Cashback jest przyznawany w każdy piątek, na podstawie wyników z ostatnich 7 (siedmiu) dni. Bonus Cashback przyznawany jest w formie punktów, które można natychmiast i bez żadnych ograniczeń wymienić na prawdziwe pieniądze. Ilość przyznanych punktów zależy wyłącznie od wysokości przegranej zanotowanej w ciągu poprzednich 7 (siedmiu) dni, zgodnie z poniższą tabelą:

30.00 USD - 49.99 USD 1,000 punktów
50.00 USD - 99.99 USD 2,000 punktów
100.00 USD - 249.99 USD 5,000 punktów
250.00 USD - 499.99 USD 10,000 punktów
500.00 USD - 999.99 USD 20,000 punktów
1,000.00 USD - 2,499.99 USD 50,000 punktów
2,500.00 USD - 4,999.99 USD 100,000 punktów
5,000.00 USD - 9,999.99 USD 200,000 punktów
10,000.00 USD i więcej 500,000 punktów

10.22. Turnieje (oraz Konkursy) są specjalnymi konkursamii, które kasyno organizuje okresowo wśród swoich Graczy. Każdy turniej posiada określoną liczbę nagród, mechanizm wyłaniania zwycięzców oraz listę gier biorących udział w turnieju. Wygrane turniejowe mogą być przyznawane w formie punktów, gotówki (na konto bonusowe lub konto z prawdziwymi pieniędzmi), w formie darmowych spinów lub w innej formie określonej w Regulaminie konkretnego turnieju. Lista i podział nagród, regulamin określający notowanie graczy w rankingu, minimalny zakład kwalifikujący do turnieju, jak również inne możliwe dodatkowe zasady i restrykcje wyszczególniono w Regulaminie konkretnego turnieju w sekcji “Turnieje” na stronie Kasyna. W celu wzięcia udziału w turnieju gracz powinien kliknąć przycisk “weź udział” w sekcji interesującego go turnieju. Każdy turniej jest prowadzony w określonym przedziale czasowym. Zmiany w tabeli turniejowej mogą, z przyczyn technicznych, wystąpić z opóźnieniem do jednej minuty. Wygrane w turnieju są przyznawane nie później niż kolejnego dnia od dnia zakończenia turnieju.

10.23. Kody bonusowe to specjalny instrument naliczania bonusów. Kasyno rozdziela graczom kody bonusowe indywidualnie. Przy pomocy kodów bonusowych przyznawane są punkty, fundusze konta bonusowego, środki na koncie z prawdziwymi pieniędzmi oraz darmowe spiny. Kody bonusowe dają także dostęp do specjalnych promocji, w których gracze mają możliwość otrzymać konkretny bonus, zarówno za dokonanie depozytu jak i w związku z innymi działaniami wyszczególnionymi w konkretnej Promocji. Gracz musi wpisać Kod Bonusowy w sekcji Promocje na Stronie Kasyna.

10.24. Nieuwolnione bonusy nie nakładają ograniczeń co do wypłaty środków z konta Gracza. Jednakże w przypadku wypłaty środków, wszystkie nieuwolnione bonusy znajdujące się na koncie bonusowym zostają anulowane i przepadają.

10.25. Kasyno ma prawo odmówić dowolnemu graczowi skorzystania z bonusu bez wyjaśnienia przyczyn. W takim przypadku wszystkie bonusy przyznane graczowi, darmowe spiny i punkty zostaną anulowane. Wszystkie wygrane z danego bonusu (a także darmowe obroty, punkty) mogą zostać anulowane. W takim przypadku gracz może mieć możliwość gry, używając do tego wyłącznie swojego konta na prawdziwe pieniądze.

11. Odpowiedzialna gra

11.1. Kasyno przyznaje, że granie może uzależniać i oferuje różne rodzaje usług, aby pomóc Graczowi w przypadku odkrycia uzależnienia od gry. Grając na pieniądze, zdajesz sobie sprawę, że jesteś narażony na ryzyko utraty pieniędzy, a wygrana jest kwestią przypadku. Kasyno przyjęło szereg rozwiązań, które pozwolą Ci grać w odpowiedzialny sposób.

12. Zmiany na stronie

12.1. Kasyno może, według własnego uznania, w dowolnym czasie modyfikować i/lub uzupełniać wszelkie informacje i/lub oferowane usługi, w celu utrzymania i aktualizacji Witryny.

13. Błędy systemu

13.1. W przypadku jakiejkolwiek awarii systemu lub błędów w grze, Kasyno zobowiązuje się do maksymalnego wysiłku, aby jak najszybciej rozwiązać sytuację. Kasyno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie narzędzi informatycznych, spowodowane działaniem sprzętu używanego przez Gracza w celu uzyskania dostępu do Witryny internetowej, a także za awarie w działaniu dostawcy Internetu Gracza.

14. Awarie lub defekty

14.1. W czasie korzystania w usług dostępnych na Stronie, mogą wystąpić okoliczności, że zakład zostanie zaakceptowany lub płatność zostanie dokonana na skutek błędu popełnionego przez Kasyno (np. niepoprawne ustawienia warunków zakłądów w Kasynie w wyniku oczywistego błędu lub zaniechania w chwili wprowadania informacji, lub awarii komputera, lub też błędu Kasyna podczas obliczaniu ilości wygranych, w tym w wyniku nieprawidłowego wprowadzania danych, ręcznie lub automatycznie).

14.2. Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania i ogłoszenia nieważnym każdego zakładu (zarówno w całości jak i częściowo), który został postawiony w wyniku błędu lub awarii.

14.3. Jeśli postawiłeś zakład lub uczestniczyłeś w grze, korzystając z funduszy, które zostały błędnie przekazane Ci przez Kasyno, Kasyno ma prawo anulować takie zakłady i/lub wygrane, które osiągnąłeś przy użyciu tych środków. W przypadku, gdy Kasyno wypłaciło już środki z takich gier lub zakładów, kwoty te zostaną uznane za przekazane użytkownikowi w celu tymczasowego przechowania, a na żądanie Kasyna użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego ich zwrotu do Kasyna. Jeśli gracz nie ma wystarczających środków na swoim koncie gracza, Kasyno może zażądać od Gracza dopłacenia brakującej kwoty związanej z tymi zakładami i/lub wygranymi.

14.4. Zarówno Kasyno, jak i nasi partnerzy czy dostawcy gier, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę wygranych, wynikające z awarii czy błędu stojących zarówno po stronie Kasyna, jak i Gracza.

14.5. Gracz, gdy tylko zauważy błędy dotyczące jego gry lub konta, zakładów jakie postawił i wszelkich innych obliczeń, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Kasyno.

15. Ograniczenie odpowiedzialności Kasyna

15.1. Gracz potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, osiągnęła wymagany minimalny wiek wymagany prawem oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z wymogami ustawodawstwa państwa, w którym rezyduje lub przebywa, rozumie znaczenie swoich działań, zgadza się, że wdecyzja o korzystaniu z usług Kasyna jest wyłącznie jego osobistym wyborem i rozumie, że zarządza on i rozporządza własnymi funduszami, które są na jego koncie gracza, wyłącznie na własne ryzyko.

15.2. Działanie Serwisu odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.

15.3. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z witryn internetowych, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny Kasyna.

16. Naruszenie Regulaminu

16.1. Gracz naruszający niniejszy Regulamin zgadza się w pełni zrekompensować i/lub ponieść wszelkie koszty (w tym koszty prawne) i zobowiązania, związane z takim naruszeniem.

16.2. W ramach korzystania przez Gracza z usług Kasyna, Gracz zgadza się w pełni pokryć spowodowane przez niego straty, w celu ochrony, obrony i zabezpieczenia interesów Kasyna, firmy/organizacji operatora Serwisu i/lub posiadacza licencji gier, oraz ich pracowników, od wszelkich roszczeń, żądań, zobowiązań, strat, kosztów i wydatków, w tym kosztów prawnych i wszelkich innych kosztów wynikających z:

16.2.1. naruszenia przez Gracza niniejszego Regulaminu;

16.2.2. naruszenia przez Gracza przepisów lub praw osób trzecich;

16.2.3. korzystania z usług Kasyna i/lub dostępu do usług Kasyna przez osoby trzecie za pomocą danych osobowych/identyfikacyjnych Gracza, za zgodą Gracza lub bez; lub

16.2.4. odbióru wszelkich wygranych otrzymanych w związku z naruszeniami, o których mowa w punktach 16.2.1. - 16.2.3.

16.3. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Gracza, Kasyno ma prawo, ale nie jest zobowiązane, do:

16.3.1. powiadomienia Gracza (korzystając z jego danych kontaktowych), że narusza on niniejszy Regulamin, wymagając zakończenia działania, które narusza Regulamin;

16.3.2. tymczasowego ograniczenia korzystanie z usług Kasyna, jak również do zarządzania/administrowania jego kontem w celu ograniczenia dostępu Gracza do gry lub stawiania zakładów na Stronie;

16.3.3. zablokowania konta Gracza bez uprzedniego powiadomienia;

16.3.4. wycofania z konta Gracza kwoty bonusów, wygranych lub innych korzyści, które Gracz nabył z powodu poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu.

16.4. Kasyno ma prawo zablokować konto Gracza, jego nazwę użytkownika (login) i hasło, jeśli Gracz nie przestrzega któregokolwiek z zapisów Regulaminu Kasyna.

17. Prawa do obiektów własności intelektualnej

17.1. Zawartość strony internetowej Kasyna podlega prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej należącym do Kasyna lub używanym na podstawie licencji przez osoby trzecie posiadające prawa autorskie. Wszystkie materiały do pobrania lub wydruki znajdujące się na stronie internetowej Kasyna są chronione prawem, można je pobrać tylko na jeden komputer osobisty i mogą być drukowane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

17.2. Pod żadnym pozorem korzystanie ze strony internetowej Kasyna nie daje graczowi praw do własności intelektualnej (na przykład praw autorskich, know-how lub znaków towarowych) należących do Kasyna lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

17.3. Gracz nie ma prawa do kopiowania Witryny internetowej Kasyna, symboli, logo i/lub innych jego/jej elementów w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Kasyna. Jakiekolwiek użycie, w tym powielanie nazwy handlowej, znaków towarowych, logo lub innych materiałów kreatywnych przedstawionych na stronie internetowej Kasyna jest zabronione.

17.4. Gracz odpowiada za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem przez Gracza praw własności intelektualnej Kasyna. Jeśli Gracz dowie się o jakimkolwiek naruszeniu praw własności intelektualnej przez strony trzecie, Gracz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kasyno o takim naruszeniu i zapewnić Kasynu wszelką niezbędną pomoc w prowadzeniu wszelkich postępowań w tym zakresie.

18. Dane osobiste Gracza

18.1. Kasyno ceni sobie integralność i poufność Gracza i jego Danych Osobowych (zgodnie z definicją w Polityce Prywatności). Gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy tylko te informacje, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Kasyno przetwarza dane osobowe dostarczone przez Gracza w sposób ściśle zgodny z Polityką Prywatności.

18.2. Przekazując Kasynu swoje dane osobowe, Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celach opisanych w Polityce Prywatności lub w celu przestrzegania wszelkich prawnych i/lub regulacyjnych zobowiązań Gracza i Kasyna.

18.3 Gracz powinien zakładać, że wszelkie wykorzystanie Strony zostanie zapisane i że Kasyno zatrzymuje kopie całej korespondencji otrzymanej od Gracza (w tym między innymi kopie wszystkich wiadomości e-mail, wiadomości SMS i telefonu i/lub innych połączeń otrzymanych ze strony Gracza. Nagrania i korespondencja będą własnością Kasyna i mogą być również wykorzystywane jako dowód w przypadku jakiegokolwiek sporu między Kasynem a Graczem, zgodnie z punktem 21.2 niniejszego Regulaminu.

19. Marketing i analityka

19.1. W celu udoskonalenia strony internetowej Kasyna, jego sekcji, treści na stronach oraz Twojego doświadczenia użytkownika w grach, wykorzystujemy sygnały nawigacyjne, piksele, skrypty śledzące i pliki cookie. Czyniąc to, rejestrujemy Twoją wizytę na stronie internetowej Kasyna oraz aktywność w grach: kiedy i jakie strony czy sekcje Kasyna odwiedzasz, kiedy ostatni raz odwiedzałeś Witrynę Kasyna, czas autoryzacji na stronie; w jakie grasz gry, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z materiałami promocyjnymi i ofertami marketingowymi. Niektóre technologie wykorzystywane do tego śledzenia są dostarczane przez strony trzecie, które z kolei są zobowiązane do przestrzegania naszej Polityki Prywatności, a także stosowania swojej Polityki Prywatności.

19.2. W celu dostarczenia Ci przydatnych i spersonalizowanych, promocyjnych, reklamowych materiałów, promocji, aktualności, a także powiadomień o statusie Twojego konta Gracza lub ważnych wydarzeń, Kasyno może wykorzystywać Twój adres e-mail i numer telefonu do wysyłania powiadomień przez e-mail , SMS-y lub połączenia telefoniczne, a także wyświetlać banery reklamowe i powiadomienia na stronie Kasyna lub na stronach internetowych osób trzecich w sieci reklamowej (remarketing).

19.3. Szanujemy nasze prawo do zachowania poufności, dlatego stworzyliśmy prostą możliwość odmowy otrzymywania ofert marketingowych i powiadomień. Odmawiaj otrzymywania lub zapoznaj się ze szczegółami - możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: przy pomocy czatu, pocztą email, a także personalizując swoje preferencje na swoim osobistym koncie w Witrynie Kasyna, także w każdym e-mailu możesz anulować subskrypcję wiadomości. Zwracamy uwagę, że przy całkowitej lub częściowej odmowie otrzymywania od nas ofert marketingowych, nie będzie można otrzymywać aktualnych i przydatnych informacji.

20.1. Kasyno używa plików "cookie" w celu zapewnienia funkcjonalności Kasyna. Pliki "cookie" to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na Twoim komputerze po wejściu na stronę Kasyna i umożliwia Kasynu rozpoznanie Cię podczas ponownego odwiedzania strony Kasyna. Więcej informacji na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie znajduje się na stronie www.aboutcookies.org. Uprzejmie informujemy, że usunięcie plików cookie lub podjęcie działań uniemożliwiających ich zapisanie na Twoim komputerze może skutkować niedostępnością niektórych sekcji lub funkcji Witryny Kasyna.

21. Roszczenia i powiadomienia

21.1. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą działania Witryny Kasyna, najpierw musisz w rozsądnie krótkim czasie skontaktować się z obsługą klienta pod adresem email w sprawie roszczenia, podając szczegóły skargi.

21.2. W przypadku jakiegokolwiek sporu, Gracz zgadza się, że zapisy na serwerach będą służyć jako ostateczny dowód przy ustalaniu wyniku dowolnego postępowania w oparciu o fakty roszczenia Gracza.

21.3. Gracz jest powiadamiany i akceptuje, że wynik gier jest określany przez generatory liczb losowych dostawców gier, losowo generujące zdarzenia. Gracz akceptuje wyniki wszystkich gier. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między wynikami gry na komputerze Gracza, a wynikami na serwerze Kasyna, wyniki na serwerze Kasyna są uznawane za wiarygodne i nie można ich podważyć. W przypadku rozbieżności między wyświetlanymi informacjami o koncie gracza na ekranie Gracza, a danymi konta Gracza na serwerze, w takim przypadku saldo wyświetlane na serwerze Kasyna uznaje się za saldo na koncie Gracza.

22. Przeniesienie praw

22.1. Kasyno zachowuje prawo, w całości lub w części, do przeniesienia lub transferowania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na dowolną osobę lub organizację (bez zgody Gracza), pod warunkiem, że dla Gracza wszystkie warunki pozostaną niezmienione lub zostaną zmienione na lepsze. Gracz nie może dokonać cesji lub w inny sposób przenieść w jakikolwiek sposób swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

23. Okoliczności siły wyższej

23.1. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z jego zobowiązań, które jest spowodowane przez nieprzewidziane okoliczności siły wyższej. Okoliczności siły wyższej rozumie się jako: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, przerwy w publicznych sieciach komunikacyjnych lub usługach, zakłócenia przemysłowe lub ataki DDoS i podobne ataki internetowe, które mogą mieć negatywne konsekwencje ("siła wyższa").

23.2. Przez okres działania siły wyższej działalność Kasyna uznawana jest za wstrzymaną, a wypełnianie zobowiązań jest odraczane. Kasyno zobowiązuje się do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów w celu wyeliminowania siły wyższej i wypełnienia swoich zobowiązań.

24. Zwolnienia

24.1. Jeżeli Kasyno nie dopełni ścisłego wypełnienia któregokolwiek z obowiązków, nie oznacza to w żadnym wypadku odmowy wypełnienia przez Kasyno jego zobowiązań, oraz nie zwalnia Gracza z przestrzegania jego zobowiązań wobec Kasyna.

24.2. Odmowa wypełnienia przez Kasyno któregokolwiek z zobowiązań nie jest prawnie wiążąca, dopóki nie zostanie prawidłowo przeprowadzona i przekazana Graczowi na piśmie.

25. Wyłączenia z Regulaminu

25.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie unieważnione, nielegalne lub w jakimkolwiek stopniu utraci skuteczność prawną, postanowienie to zostanie oddzielone od pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W takich przypadkach część uznana za nieważną różni się w zależności od obowiązującego prawa.

26. Prawo właściwe i jurysdykcja

26.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu Curaçao.

26.2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć na podstawie niniejszego Regulaminu, należy rozpatrywać w sądach Curacao. Kasyno nie może ponosić odpowiedzialności za ustawodawstwo innych krajów.

27. Odniesienia

27.1. Strona Kasyna może zawierać linki do innych stron, które nie są wymienione w Regulaminie, nie należą do Kasyna ani nie są przez nie kontrolowane. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za treści stron trzecich, działań lub zaniechań ich właścicieli. Hiperłącza do innych witryn są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Gracz będzie korzystał z takich linków tylko na własną odpowiedzialność.

28. ODPOWIEDZIALNA GRA

28.1 Gry oferowane w Kasynie są rozrywką. Gracz musi zrozumieć, że hazardu nigdy nie należy postrzegać jako źródła dochodu lub sposobu na spłacenie swoich długów.

28.2 kasyno zaleca codzienne śledzenie czasu gry i ilości pieniędzy wydawanych w kasynie online, a także studiowanie naszych zasad odpowiedzialnej gry .