Wersja 1.0, aktualizowana: 12.02.2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności dotycząca usług

1. Wstęp

Kasyno PLAY FORTUNA (dalej "Kasyno", "PLAY FORTUNA", "My", "Nas" lub "Nasz") ceni sobie prywatność i poufność Gracza (zwanego dalej "Graczem" lub "Ty").

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki, podczas korzystania z gier PLAY FORTUNA i korzystania z naszych usług za pośrednictwem strony internetowej www.Play Fortuna Casino (dalej " Strona internetowa"). Niniejsza Polityka wraz z Regulaminem i Polityką dotyczącą plików cookie jest dostępna na naszej stronie internetowej i zawiera informacje o tym, jak przetwarzamy i gromadzimy wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz. Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz i zgadzasz się z niniejszymi zasadami.

 • W niniejszej Polityce prywatności możesz znaleźć wyjaśnienie, w jaki sposób możesz upewnić się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w odpowiedzialny sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Polityka prywatności została stworzona, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego i jak traktujemy Twoje dane osobowe.
 • Polityka prywatności opisuje również Twoje prawa do ochrony danych, w tym prawo do zastrzeżenia sprzeciwu wobec przetwarzania części danych, które przeprowadzamy.

2. Dane kontaktowe

Kiedy rejestrujesz się na konto na naszej stronie internetowej, grasz i kontaktujesz się z PLAY FORTUNA, my jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych, przez nas lub w naszym imieniu.

Kontrolerem danych dla Twoich danych osobowych jest:

NETGLOBE SERVICES LIMITED (numer rejestracyjny НЕ 313864) Adres: 79 Aleja Spyrou Kyprianou, budynek Protopapas, 2 piętro, biuro 201, 3076 Limassol, Cypr Email: email

Wyznaczyliśmy również inspektora ochrony danych (zwanego dalej "DPO"). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wniosków o zastosowanie Twoich praw, możesz skontaktować się z naszym DPO: email. Termin odpowiedzi na każde żądanie wynosi 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych.

Jeśli Twój kraj ma organ ochrony danych, masz również prawo skontaktować się z nim w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o Tobie, które mogą być użyte, samodzielnie lub wraz z innymi informacjami, do identyfikacji bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby. Nie obejmuje danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w związku z Tobą można pogrupować w następujące kategorie:

 • Dane tożsamości obejmujące imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, płeć, tytuł, datę urodzenia, płeć i identyfikator klienta.
 • Dane kontaktowe zawierające adres zamieszkania i adres rozliczeniowy, adres e-mail i numer (y) telefonu.
 • Dane finansowe zawierające szczegółowe informacje o Twoich źródłach używanych do deponowania pieniędzy u nas, a także dane dotyczące rachunku bankowego, karty płatniczej lub rachunku płatniczego, w tym informacje zawarte w wyciągach bankowych.
 • Dane transakcji zawierające szczegółowe informacje o wszelkich wpłatach i wypłatach, zakładach i innych szczegółach gier, w które grałeś na naszej stronie internetowej.
 • Dane techniczne obejmujące adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, język, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, których używasz dostęp do strony internetowej.
 • Dane dotyczące użytkowania zawierające informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszej witryny oraz produkty i usługi oferowane w witrynie, nazwa użytkownika i hasło (zaszyfrowane), informacje o rozgrywanych grach, czasy zalogowania i wylogowania, czas trwania gry, informacje o zastrzeżonych premiach, oraz promocje i Twoja odpowiedzialna gra i klasyfikacja AML.
 • Dane dotyczące marketingu i komunikacji obejmujące Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoich preferencji dotyczących komunikacji.
 • Informacje zbierane za pomocą plików cookie. Więcej o plikach cookie i w jakim celu ich używamy przeczytasz w naszej Polityce Сookie.
 • Możemy również zbierać dodatkowe informacje o Tobie, gdy przekażesz nam takie informacje poprzez korzystanie z naszych usług.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

4.1 Aby móc wypełnić Twoją umowę z nami, taki jak to jest w Regulaminie, więc:

 • Zarządzać naszymi relacjami z klientami, którzy świadczą dla Ciebie nasze usługi. Obejmuje to pomoc w tworzeniu konta i zarządzaniu nim oraz dostęp do naszych usług.
 • Wykonywać operacje związane z Twoim udziałem w grze lub korzystaniem z naszych usług, np. zapewniać odpowiednią obsługę klienta (w tym pomoc i śledzenie problemów związanych z obsługą klienta).
 • Przeprowadzać przeglądy zabezpieczeń, aby zweryfikować konto pod kątem podejrzeń naruszenia naszych Warunków i / lub obowiązujących przepisów i regulacji.
 • Przetwarzać i zweryfikować Twoje zakłady i inne transakcje online, w tym transakcje płatnicze.

4.2 W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (takich jak wymogi licencyjne i przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy):

 • Monitorować grę i transakcje w celu zbadania oszustw, terroryzmu i prania pieniędzy.
 • Zapewnić różnorodne narzędzia, aby kontrolować i monitorować Twoje nawyki w grach oraz zarządzać hazardem.
 • Przeprowadzać wymagane procedury należytej staranności.
 • Przeprowadzać procedury weryfikacji wieku i tożsamości.

4.3 Do celów biznesowych i operacyjnych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu:

Kiedy, na przykład, przeprowadzamy analizę statystyczną, przetwarzanie opiera się na równowadze interesów, co oznacza, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (co jest komercyjnym interesem w rozwijaniu naszych usług). Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu:

 • Skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych usług.
 • Zapewnienia dostosowanych usług, pomocy i opinii, jeśli masz pytania dotyczące korzystania z naszych usług.
 • Przeprowadzania analizy statystycznej, aby ulepszyć i rozwinąć nasze obecne gry i usługi oraz opracować nowe i ekscytujące funkcje. Przeprowadzając taką analizę, wykorzystamy głównie dane w formie zbiorczej.
 • Zbadania skarg i monitorowania konta, aby zapobiec nieuczciwym praktykom.

4.4 Zgodnie z Twoimi preferencjami i na podstawie Twojej zgody:

 • Dostosować materiały marketingowe i wygodę korzystania z witryny, np. polecając odpowiednie gry / usługi, i przedstawiając Ci ukierunkowane oferty bonusowe i podobne. Dostosowanie takie opiera się na historii gry oraz promocjach i usługach, w których uczestniczyłeś.
 • Wysyłać materiały marketingowe, np. informacje o nowych usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą być interesujące na podstawie promocji i usług, w których uczestniczyłeś.

Jeśli przeprowadzamy jakiekolwiek przetwarzanie danych, które będzie wymagać Twojej zgody, wpierw musimy uzyskać od Ciebie taką zgodę w związku z konkretną operacją przetwarzania.

5. Komu ujawniamy dane osobowe?

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach naszej grupy w celach biznesowych i operacyjnych oraz w celu dalszego rozwijania i ulepszania naszych usług. Można je również ujawnić stronom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, np. Usługi wsparcia IT / systemu i dostawcy gier, którzy dostarczają produkty gier na naszej Witrynie i którzy wymagają takich danych, aby umożliwić Ci udział w grze i ustalenie wyniku gry. Ponadto Twoje dane mogą zostać ujawnione stronom trzecim, takim jak banki, firmy obsługujące karty kredytowe i inne podmioty zaangażowane w dochodzenia (np. Dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy) w celu wykrywania oszustw lub innych problemów związanych z bezpieczeństwem, lub problemami technicznymi oraz zapobiegania im. Możemy również ujawnić Twoje dane innym organom publicznym, jeśli wymagają tego przepisy ustawowe, wykonawcze lub decyzje administracyjne.

Przechowujemy dane osobowe na naszych serwerach zlokalizowanych w UE / EOG. Jeśli przekazujemy Twoje dane podmiotom zewnętrznym spoza UE / EOG, gwarantujemy, że istnieje podstawa prawna do przesyłania danych i że Twoje dane osobowe są nadal chronione, np. poprzez uwzględnienie standardowych postanowień umownych Komisji ds. danych UE (dostępnej na stronie internetowej Komisji UE) w naszych umowach ze stronami, które mają dostęp do danych osobowych.

6. Jak długo przechowywane są u nas dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zgromadzone. Ze względu na wymogi prawne (takie jak wymogi licencyjne) większość Twoich danych jest przechowywana tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany w PLAY FORTUNA. Jeśli chcesz zamknąć lub usunąć swoje konto, wszystkie dane (takie jak segment, do którego należysz, lub inne informacje wygenerowane w celach marketingowych) są usuwane, chyba, że wymagają tego przepisy prawne lub wymogi prawne (takie jak wymagania licencyjne), dla których zatrzymujemy dane. W takim przypadku dane te będą przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane zgodnie z wymogami prawa i / lub przepisów (np. Minimum 5 lat po usunięciu konta gracza).

7. Prawa użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo do otrzymania informacji i prawo dostępu, to jest prawo do otrzymania informacji o tym, jakie dane przetwarzamy na Twój temat oraz kopii przetwarzanych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania, to jest prawo do poprawiania niedokładnych informacji. Aby poprawić dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Prawo do usunięcia, to jest prawo do wykasowania lub usunięcia Twoich danych. To prawo nie ma charakteru absolutnego i nie będzie miało zastosowania, jeśli mają zastosowanie uzasadnione i nadrzędne przyczyny. Aby usunąć dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, to jest prawo do żądania ograniczenia naszego przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku nadal możemy przechowywać Twoje dane, ale nie będziemy ich dalej używać.
 • Prawo do przenoszenia danych, to jest prawo do żądania przeniesienia danych osobowych od nas do innej firmy.
 • Prawo do sprzeciwu wobec określonego rodzaju przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym przetwarzania do marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody użytkownika, jednak ocena nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem.
 • Prawo do złożenia skargi do krajowego regulatora ochrony danych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Niektóre z powyższych praw mają zastosowanie tylko w niektórych przypadkach. Jeśli chcesz skorzysta z któregoś ze swoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych powyżej.

8. Wycofanie zgody

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody zawsze masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub zmienić kanały otrzymywania informacji, w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia na swoim koncie.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych - w każdym e-mailu możesz również zrezygnować z subskrypcji lub "zrezygnować" z dowolnego marketingu, który Ci wyślemy.

Powinieneś wiedzieć, że nawet jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, nadal możesz otrzymywać okolicznościowy e-mail serwisowy od PLAY FORTUNA, który poinformuje Cię o wszelkich zmianach w warunkach korzystania z usługi i niniejszej Polityce Prywatności, jak również o wszystkim, co może wpływ na usługę, którą Ci dostarczamy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Podejmujemy liczne działania w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom i odpowiedzialnej gry. W tym celu możemy polegać na programach monitorujących zachowania graczy. Możemy również użyć segmentacji, aby podzielić naszych graczy na grupy na podstawie zachowania, np. w obszarze marketingu.

10. Środki zabezpieczenia danych

Rozumiemy znaczenie środków i technik zabezpieczania danych oraz dążymy do zapewnienia, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Wprowadziliśmy szereg środków mających na celu ochronę Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem i zmianą oraz ujawnieniem i zniszczeniem informacji.

11. Tłumaczenia niniejszej Polityki Prywatności

Przetłumaczyliśmy niniejszą Politykę prywatności z angielskiego na inne języki. Zrobiliśmy to, aby zapewnić, że nasi Gracze mają jasność co do tego, jak traktujemy ich Dane Osobowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między znaczeniem przetłumaczonych wersji niniejszej Polityki Prywatności, obowiązuje wersja angielska.

12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka może być uaktualniana od czasu do czasu. Na naszej stronie internetowej zawsze znajdziesz najnowszą wersję tej Polityki. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o tych zmianach, wysyłając e-mailem i / lub dodając informacje o zmianach w Naszej Witrynie, zanim jakiekolwiek zmiany zaczną obowiązywać.